Town of Novi Vinodolski – Croatian candidate for International Challenge 2018

  • Post last modified:March 29, 2020

Novi Vinodolski is a typical, small Mediterranean town located at the point where the Adriatic Sea reaches deepest into the harsh beauty of the karstic mountains.

This is a place boasting as many as 1865 recorded plant species which create sun-bathed flocks of flowers that allure with their fragrances, and form a colourful palette offering an inexhaustible source of inspiration for artists.

Here the fragrances and flavours of sage, rosemary and wormwood, of stone and sea, blend with the scent of legends and the times gone by.

Lopar, once a fortress, today is a stone album of memories, weathered by salt and wind, bearing witness to the ancient Romans who planted grapevine and enjoyed the wines, and named this region Valis Vinearia – the Valley of Wine.

Quite a special testimony to the ever vibrant life in these parts, are the Vinodol Statutes dating from 1288. The restored citadel and tower of the Frankopans, the famous family of the Croatian nobility, is the place where this pearl of the world legal and cultural history, and the kernel of the local self-government, written in the Croatian language and Glagolitic script, was created.

Rising in the park right above the sea, wrapped in the green lace of the imposing Mediterranean pines, is the bust of Ivan Mažuranić, Croatian poet and Viceroy, one of the first architects of the modern Croatian state.

Living at the intersection of different climates and cultures the people of Novi have not forgotten, indeed have lovingly guarded, their own traditions and customs. And it is during the carnival time, locally known as “mesopust”, that these tenacious, sturdy and proud people show them in all their wealth. In the main square a popular wheel-dance is danced, folk songs are sung, girls wear their lovely folk costumes – and all together they form an enchanting weave of ornaments, colours, joy and all round merriment.

Ringing through Novi Vinodolski and its cellars, taverns and restaurants is the grand song of wine and life, enabling those of the like mind to share worldly pleasures, and their intoxicated souls to become immortal. Each of those places becomes the spring of music, celebrating both in verse and picture the brightness of life and creating a symphony of pleasures for body and soul.

In recent years Novi Vinodolski has been changing its face almost daily, adeptly donning new robes, pleasing to its guests.

Novi Vinodolski

Hrvatski kandidat za Međunarodni izazov 2018

Novi Vinodolski je tipičan mali Mediteranski grad smješten na mjestu gdje se Jadransko more najdublje ulijeva u oštru ljepotu krških planina. Ovo je mjesto koje je dom čak rekordnom broju od 1865 vrsta biljaka koje stvaraju suncem okupano jato cvijeća koje privlači svojim mirisom te oblikuje šarenu paletu koja nudi neiscrpan izvor inspiracije za umjetnike.

Ovdje mirisi i okusi kadulje, ružmarina i pelina, kamena i mora, uklopljeni su u miris legende i vremena.

Lopar, nekoć tvrđava, danas je kameni album sjećanja, izložena soli i vjetru, svjedoči drevnim Rimljanima koji su sadili vinovu lozu i uživali u vinima, te ovu regiju nazvali Valis Vinearia – Dolina vina.

Vrlo posebno svjedočanstvo življenja u ovim krajevima su Vinodolske statute iz 1288. godine. Obnovljena kaštela i kula Frankopana, poznate obitelj hrvatskog plemstva, mjesto je gdje je nastao ovaj biser svijeta pravnog i kulturnog života u povijest, također je i jezgra u kojoj je nastala mjesna samouprava, a o tome svjedoči Hrvatski jezik i Glagoljica.

Dižući se u parku neposredno iznad mora, zamotan u zelenu čipku impozantnih mediteranskih borova je poprsje Ivana Mažuranića, hrvatskoga pjesnika i potkralja, jednog od prvih arhitekata moderne Hrvatske.

Živeći na križanju različitih klima i kultura, ljudi Novog nisu zaboravili, nego su s ljubavlju čuvali vlastitu tradiciju i običaje, kao što to rade i danas. Za vrijeme karnevalskog razdoblja, lokalno poznat kao „mesopust“, ovi čvrsti i ponosni ljudi ih pokazuju u svom svojem bogatstvu. Na glavnom trgu pleše se popularni ples kolo, pjevaju narodne pjesme, djevojke nose svoje lijepe narodne nošnje – a zajedno tvore čarobno tkanje ukrasa, boja, radosti i svestrane zabave.

Kroz Novi Vinodolski i njegove podrume, taverne i restorane odjekuje jedna velika pjesma o vinu i životu, omogućujući istomišljenicima da dijele svjetovne užitke i da im njihove nezatrovane duše postanu besmrtne. Svako od tih mjesta postaje izvor glazbe, slavlja u stihu i slici oslikavajući svjetlinu života i kreirajući simfoniju užitaka za tijelo i dušu.

Posljednjih godina Novi Vinodolski svakodnevno se mijenja, prilagođava na način da se ogrne novim ruhom, kako bi ugodio svojim gostima.

Share